Utrustning och produktionskedja i fokus för projekt

Ideon Agro Food har fått stöd från jordbruksverket och EIP Agri.Ideon Agro Food har erhållit gruppbildningsstöd från Jordbruksverket inom EIP Agri för projektet: Effektiv och hållbar lokal produktion av unika drycker från svenska råvaror

Projektet har haft som mål att bilda en innovationsgrupp i syfte att ta fram en komplett ansökan för att utveckla en optimerad produktionskedja  och rationell utrustning för hållbar lokal tillverkning av drycker utgående från vegetabiliska råvaror, företrädesvis frukter, bär och grönsaker med äpple i fokus.

Innovationsgruppen kunde visa på stora möjligheter att optimera hela kedjan för dryckesproduktion från odling och omhändertagande av råvara till produkt, inklusive framtagande av ny innovativ processutrustning för juiceutvinning i såväl mindre (t.ex. gårdsnivå) som industriell skala. Konceptet bidrar till kvalitetssäkrad slutprodukt och god produktionsekonomi.

EU_flagga_landsbygdsutv2

Projektet har etablerat samarbetspartners med expertkomptens som gör det möjligt att utveckla en optimerad och hållbar lösning för småskalig dryckesproduktion från råvara till färdig konsumentförpackning. I de diskussioner som förts har konstaterats stora möjligheter att ta fram både ny utrustning och nya process- och förpackningslösningar baserade på hållbarhet, miljö och IoT vilket sammantaget gör konceptet unikt.