Om Agro Food

Ideon Agro Food är en stiftelse som grundades 1986. Vårt syfte är att vara katalysator och resurs för våra intressentföretag genom att leda och driva utvecklings- och marknadsprojekt. Via Ideon Agro Food får du ett öra inom  forskning, industri och livsmedelsmarknad, där vi samordnar rätt kompetens för att utveckla och skapa lönsamma produkter och tjänster.

Verksamheten finansieras bland annat genom stöd från våra intressentföretag. Vi har vårt kontor På Ideon Science i Lund och är en nätverksorganisation som sedan starten varit involverat i mer än 500 projekt.

Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig kunskapsuppbyggnad för tillämpning och utveckling inom lantbruk, agroindustriell verksamhet där fokus ligger inom livsmedelsområdet.

De angivna ändamålen fullgöres bl. a. genom att vi arbetar för ett fördjupat samarbete mellan universitet/högskola och näringsliv. Vi ska också bidra till fortsatt utveckling genom att informera om forskning och utveckling inom lantbruk, livsmedel och annan agroindustriell verksamhet.

De projekt vi deltar ska ha fokus på miljöaspekter och målformuleringar där hållbarhetsperspektivet är i fokus.