Om oss

Ideon Agro Food är en stiftelse som grundades 1986. Vi är en nätverksorganisation som sedan starten har varit involverade i mer än 500 olika projekt.

Ideon Agro Food fungerar som en länk mellan forskning, industri och livsmedelsmarknad där vi samordnar rätt kompetenser för att utveckla och skapa hållbara och lönsamma produkter och tjänster.
Ideon Agro Food ska också bidra till fortsatt utveckling genom att informera om forskning och utveckling inom lantbruk, livsmedel och annan agroindustriell verksamhet.

Vårt syfte är att vara katalysator och resurs för våra intressentföretag genom att leda och driva utvecklings- och marknadsprojekt.

Vårt syfte

Att vara katalysator och resurs för våra intressentföretag genom att leda och driva utvecklings- och marknadsprojekt med fokus på miljöaspekter och målformuleringar där hållbarhetsperspektivet är i fokus

Vårt ändamål

Vårt ändamål

Att främja vetenskaplig kunskapsuppbyggnad för tillämpning och utveckling inom lantbruk, agroindustriell verksamhet där fokus ligger på livsmedelsområdet. Vårt ändamål uppfylls genom att vi arbetar för ett fördjupat samarbete mellan universitet/högskola och näringsliv.

Vår finansiering

Vår finansiering

Verksamheten finansieras bland annat genom stöd från våra intressentföretag, Europeiska struktur- och investeringsfonder samt i en del projekt av Jordbruksverket.