Projekt

Sedan starten 1986 har Ideon Agro Food varit delaktig i mer än 500 olika projekt inom livsmedelssektorn. Bland dem kan nämnas Proviva (Probi/Skånemejerier), Havredryck (CeBa/Oatly), PrimaLiv-yoghurt och produkter från Kiviks Musteri.

Goda idéer handlar om både jakten på mer hälsosamma produkter, att utveckla produktions- och förädlingsmetoder, som ger livsmedel högre kvalitet och ökad livslängd. Som länk mellan näringsliv och forskning är vår uppgift att bidra till att det föds och utvecklas nya lönsamma produkter.