Pilotanläggningen

Stiftelsen Ideon Agro Food har genom åren drivit och varit delaktiga i ett stort antal projekt rörande havre. Ett av de senaste projekten är en pilotanläggning för processning av havre, utformad och tillverkad för industriforskningscentret ScanOats, med placering på Lunds universitet.

Den halvautomatiska pilotanläggningen är konstruerad för bearbetning av spannmål, främst havre, men också andra lämpliga vegetabiliska livsmedelsprodukter. Genom våtmalning i tre steg med efterföljande enzymbehandling kan produkter fås som kan testas vidare.

 

Havre

Användningsområden

Pilotanläggningen används främst för forskning och utveckling av havreprodukter baserat på hälsoeffekter, smak och andra produktupplevelser kopplade till följande faktorer:

– Densitet och partikelstorlek
– Protein, fett och kolhydratsammansättning kopplade till befintliga och nyutvecklade havresorter
– Enzymprofil
– Förbättrad processanalys