Ideon Agro Food på 60 sekunder

Vilken är nästa stora livsmedelsinnovation? Kanske väcks idéen hos dig i just det här ögonblicket? Hur tar du den vidare?

Det är här Ideon AgroFood kommer in i bilden. Sedan allt började 1986 har vi verkat i utrymmet mellan innovation, forskning och nya viktiga livsmedelsprodukter. Ideon AgroFood är likt spindeln i nätet, vi öppnar dörrar till forskningsvärlden, är länken mellan nätverk, forskning, företag och organisationer. Vi driver på mot färdiga livskraftiga livsmedelsprodukter baserade på kvalitet och hållbarhet.

Detta har vi gjort i 100-tals olika projekt sedan starten 1986, och vi fortsätter oförtrutet. Vi har projekt- och processledarna som knyter samman forskning, livsmedelsindustri och marknad, nationellt och internationellt.

Ideon AgroFood är er länk mellan akademi och industri.

Om Ideon AgroFood

Exempel på livsmedelsprojekt

Proviva

Proviva

Proviva lanserades på den svenska marknaden 1994 och var resultatet av ett forskningsprojekt i Lund. Forskare inom kirurgi, livsmedelsteknologi och mikrobiologi lyckades ta fram den bakterie (Lactobacillus plantarum 299v) som bland annat ledde till den idag välkända fruktdrycken ProViva. Probibakterien Lactobacillus plantarum 299v hjälper kroppen att återställa balansen och få ned inflammationerna i kroppen och då särskilt i tarmarna.
Ideon Agro Food och Proviva m.fl. arbetar också för att minska matsvinnet med nya drycker av fermenterade frukter och bär. Läs mer om projektet här

CeBa / Oatly

CeBa / Oatly

Flytande havrebas inspirerad av den i Asien så populära sojamjölken var en av idéerna som presenterades på ett seminarium i Ideon Agro Foods regi under våren 1990.

Tack vare medel från Skånska Lantmännens forskningsstiftelse kunde sedan ett utvecklingsprojekt sjösättas som efter några år resulterade i patentskydd och en bantningsdryck under Friggs varumärke CompLätt. Därefter går Skånska Lantmännen och forskarnas gemensamma bolag vidare med att utveckla patentet och prova havrebasen i en rad nya produkter, varav en idag går under det mycket välkända varumärket Oatly.

Läs artikel om hur allt började här (pdf)