Ideon Agro Foods värdegrund

Ideon Agro Food har sedan 1986 byggt sin verksamhet som intermediär mellan akademi och livsmedelsindustri på innovativa projekt med avsikten att ta fram innovationer som slutprodukt.

Ideon Agro Food och dess medarbetare fungerar därmed som innovationscoacher för företag i form av: kunskapsförmedlare/koordinator/inspiratör/administratör/process- och projektledare/branschspecialist etc. inom livsmedelsområdet och angränsande områden.

Ideon Agro Food skall fortsatt vara en aktör inom sin speciallitet samt driva projekt och frågeställningar av brett intresse för svensk livsmedelsindustri med bästa tänkbara resursbas baserat på befintlig forskning samt inom en rad angränsande områden även utanför livsmedel.

(Livsmedelsföretag generellt faller inte under begreppet forskningsintensiva även om undantag föreligger.)

Ideon Agro Food är en organisation som erbjuder en rad möjligheter till företag som kan och vill agera enligt nedanstående ambitioner:

–       Utveckla befintliga produkter mot tydliga mervärden

–       Identifierar långsiktiga ambitioner med sina produkter

–       Har helhetstänk kring  råvaror, minimalt eller inget spill

–       Sortimentsutvecklar för att möta konsument-trender

–       Har hållbarhetsperspektiv i sin produktion i form av t.ex. miljöbelastning

–       Verka från regional nivå till internationell handel med sina produkter

–       Vill ingå i forsknings- och utvecklingsprojekt som aktörer eller observatörer

–       Är öppet för olika samverkansformer både nationellt och internationellt

Lund 20141217