Ideon Agro Foods erbjudande

Ideon Agro Foods erbjudande sedan 1986 är att vara som en länk mellan forskning inom akademin och livsmedelsindustrin i utvecklingsprojekt som syftar till att innovativa och hållbara livsmedelsprodukter kommer ut på marknaden både nationellt och internationellt.

Ideon Agro Food verkar i dessa utvecklingsprojekt som innovationscoacher för företag genom att förmedla kunskap, koordinera, inspirera, administrera, process- och projektleda samt förmedla specialistkunskap inom livsmedelsområdet och angränsande områden.

Ideon Agro Food erbjuder möjligheter till företag som vill:

  • utveckla sina befintliga produkter mot tydliga mervärden för människa och miljö
  • identifiera mer långsiktiga ambitioner för sina produkter
  • utveckla sitt cirkulära tänkande kring råvaror, svinn och återbruk
  • utveckla sitt sortiment för att möta ändrade konsumentmönster
  • utveckla sitt hållbarhetstänkande i produktionen t.ex. minska miljöbelastning
  • från regional till internationell aktör
  • ingå i forsknings- och utvecklingsprojekt som aktiv deltagare eller observatör
  • samverka i olika former, både nationellt och internationellt