Balt Food Cluster

Konsten att skapa framgångsrika cluster

Sett till erfarenheterna från projekt inom BaltFood finns det två sätt att skapa ett cluster: Antingen via människor med stark visionär känsla och stort engagemang eller genom regionala bolag eller myndigheter.

Målet för Balt Food Cluster var att skapa ett verktyg som underlättar nätverkande, att skapa effektiva och gränsöverskridande cluster och att snabbt komma igång.

Resultatet av arbetet blev en manual som tar hänsyn till hela kedjan: från initiativet, prioriteringar, partners och finansiering till tjänstespektrum och konkreta aktiviteter.

Enkelt uttryckt: vägen till framgångsrika cluster. Du kan kostnadsfritt ladda ner manualen här.