Styrelse och ledning

En av Ideon Agro Foods grundbultar är att driva verksamheten med en mindre fast organisation och ett stort nätverk med projektledare, forskare, konsulter och specialister. Det innebär att vi i varje enskilt projekt kan sätta ihop en process och projektgrupp som är den bästa möjliga för att nå uppsatta mål.

Den dagliga verksamheten leds av Lennart Lindahl, VD och Inger Ahldén, forskningskoordinator.

Kontaktuppgifter:
Lennart Lindahl, VD Ideon Agro Food (livsmedelsteknologi); CEO, PH. D, tfn +46 705 138649
Inger Ahldén, Forskningskoordinator (livsmedelsteknik), tfn +46 706 899843

Styrelsen Ideon Agro Food

Styrelsen för Ideon Agro Food representerar bred kompetens inom livsmedelsområdet, från forskning till näringsliv.

Styrelse 2023

Ordförande: Mats Larsson, Senior Advisor Lantmännen

Styrelseledamöter:

Leif Bülow, professor Lunds Universitet

Lena Ekelund, professor SLU

Felix Helander, fd. Packbridge

Martin Antonsson, Danone

Kasper Öberg, Brann AB