Styrelse och ledning

Lennart Lindahl och Inger Ahldén

Lennart Lindahl och Inger Ahldén leder verksamheten inom Ideon Agro Food.

En Ideon Agro Foods grundbultar är att driva verksamheten med en mindre fast organisation och ett stort nätverk med projektledare, forskare, konsulter och specialister. Det innebär att vi i varje enskilt projekt får en process och projektgrupp som är bäst lämpad för att nå uppsatt mål.

Den dagliga verksamheten leds av Lennart Lindahl, VD och Inger Ahldén, projektkoordinator.

Kontaktuppgifter:

Lennart Lindahl, VD Ideon Agro Food (livsmedelsteknologi); CEO, PH. D, tfn +46 46 286 29 50

Inger Ahldén, Projektkoordinator (livsmedelsteknik); Projektkoordinator, tfn +46 46 286 29 50

Styrelsen Ideon Agro Food

Styrelsen för Ideon Agro Food representerar bred kompetens inom livsmedelsområdet, från forskning till näringsliv.

Ideon Agro Foods styrelse 2017 ser ut så här:

Mats Larsson, VD Lantmännen R&D, ordförande för Stiftelsen Ideon Agro Food

Mats Larsson, VD Lantmännen R&D, ordförande för Stiftelsen Ideon Agro Food.

Ordförande: Mats Larsson, VD Lantmännen R&D

Styrelseledamöter:

Fredrik Andersson, rektor Ekonomihögskolan

Yvonne Granfeldt,  Prefekt för Institutionen för Livsmedelsteknik, LTH

Felix Helander, Packbridge

Lena Ekelund Axelsson, SLU

Martin Antonsson, Proviva AB

Kasper Öberg, Brann AB