BSR Food House ger utbyte över Östersjön

När Ideon Agro Food i juni 2013 tillsammans med finska FoodWest och SI bjöd in till en tredagarsträff inom livsmedelsbranschen var det ett viktigt steg i det arbete som bedrivs inom BSR Food Cluster Network för att stimulera kontakterna inom Östersjöregionen. En marknad på 100 miljoner människor.

Det är samtidigt ett exempel på hur IDAF med partners genom matchmaking – här mellan finska och svenska företag – öppnar dörrarna för mindre och medelstora entreprenörsföretag i syfte att göra det enklare att bedriva affärer såväl inom som över gränserna.

BSR Foods vision är dels att företag som producerar livsmedel ska uppleva hela Östersjö-regionen som sin hemmamarknad, dels att utveckla innovativa och säkra livsmedelstjänster för den globala marknaden.

Genom att samla nätverket under BSR Foodhouse ska vi stimulera främst mindre och medelstora entreprenörer att ta steget över gränserna, men också utveckla samarbetet mellan entreprenörer och livsmedelsindustri.

Förutom att skapa forum och plattform för internationellt arbete deltar IDAF också i utvecklingen av metoder för skapande av cluster mellan forskning, livsmedelsindustri och entreprenörsföretag.

Vinnova ansvarar för BSR Stars i Sverige

BSR Stars är ett av flaggskeppsprogrammen inom EU:s Östersjöstrategi. I Sverige är det Vinnova som har huvudansvaret och målet är att bygga vidare på befintliga kommersiella styrkeområden, stärka gränsöverskridande nätverk och bidra till ökad innovationstakt. Klicka här för mer info om Vinnova och BSR Stars.

Ideon Agro Food har också en nära samverkan med SI, Svenska Institutet.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om hur vi bedriver vårt internationella arbete.