Tre konferensdagar om sojabönans möjligheter

Hur står sig sojan runt Östersjö-området?

Hur står sig sojan runt Östersjö-området?

  • Hur går det för sojaproduktionen i Sverige?
  • Vad är hemligheten bakom den prisbelönta sojaglassen från BoFood och vad är det som gör att Anamma Foods skördar så stora framgångar med sina olika sojaprodukter?

Det blev tre högintressanta dagar när Ideon Agro Food tillsammans med JTI Uppsala, Fredrik Fogelberg, arrangerade en minikonferens kring odling av sojaböna runt Östersjön. Deltagarna var främst forskare från Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland samt Sverige. Men även intresserade företag var inbjudna att delta. Mötet var ett avslutande möte i projektet Nordic Baltic Soyabean Network med finansiering från Svenska Institutet, SI.

Dag 1 gav både en nutida men även historisk tillbakablick på odling av sojaböna i Sverige. Resultat från odlingsförsök av sojaböna runt Östersjön presenterades och jämförelser avseende använda sorter, avkastning per hektar och proteininnehåll gjordes.

ProteinSvein Solberg från Nordiska genbanken berättade om deras arbete avseende sojabönor och Johanna Guo, Yipin Soya AB, presenterade sitt företags produktion och utveckling av svenska tofuprodukter. Fredrik Fogelberg (bilden)passade även på att berätta om de försök som gjorts i Sverige på odling av Edamame, grön färskodlad sojaböna och de försöksodlingar som planeras inför sommaren 2015.

Glass

Dag 2 bestod av besök hos företagen BoFood AB i Karlshamn och Anamma Foods i Simrishamn. BoFood AB i Karlshamn producerar en prisbelönt glass gjord på sojaböna och har varit involverade tillsammans med Ideon Agro Food i framgångsrika försök med glassprodukter gjorda på svenskodlad sojaböna. Anamma Foods producerar djupfrysta, vegatariska produkter såsom korvar, biffar, färs etc. baserade på soja. Vid besöken fick deltagarna en möjlighet att både se och prova produkter och diskutera med de personer som står närmast konsumentmarknaden.

Efter lunch på Åhus rökeri och en tur genom äppelblommande Österlen avslutades dagen med ett besök på HIldesborgs gård i Skillinge där bonden Jonas Joelsson (bilden nedan) berättade om sin verksamhet. Jonas har odlat sojabönor till foder åt gårdens djur under flera år och har under åren samlat på sig en stor, gedigen erfarenhet. Han berättade om de vedermödor som fanns i början med att odla sojabönor men att envishet och den kunskap han fått gjort att fördelarna numera överväger.

Dag 3 Förmiddagen ägnades åt nätverksmöte och projektdiskussioner kring fortsatta forskningssamarbeten kring odling av sojaböna och de resultat som samarbetet hittills givit.

Gardsbesok

Läs mer på nya hemsidan

Ett direkt resultat blev beslutet att nätverket skall ha en hemsida www.nordicbalticsoyabean.eu som nu finns tillgänglig.