Tre dagar med samarbete Skåne-Finland i fokus

Jukka Lähteenkorva, Foodwest (tv) och Georg Heuwing, Lunds Kommun (th)

Ett lundamöte som gav mersmak på fler områden än inom livsmedelssektorn! Så kan man sammanfatta Ideon Agro Foods arrangemang i Lund i slutet av januari, där kommunen och region Skåne bjöd på representanter från Foodwest, Seinäjoki stad och Seinäjoki region samt representant från regionen Södra Österbotten på tre späckade Skåne-dagar.

Staden Seinäjoki och regionen en livsmedelsregion med nästan en femtedel av den inhemska livsmedelsproduktionen. Området är också den region i Finland med störst kontinuerlig tillväxt under flera år och även framgent enligt gjorda prognoser.

– Ett mycket stimulerande möte, konstaterade också Mats Helmfrid. Ordförande i Lunds kommunfullmäktige.

Det program som erbjöds gästerna omfattade förutom presentation av Idaf-modellen också presentationer från inbjudna föredragshållare. Lunds Universitet representerades av professor Tommy Nylander som presenterade den framtidspotential som i utveckling av Lunds nya landmärken MAX 4 och ESS. Förutom en generell beskrivning av tekniken diskuterades den framtida potentialen inom livsmedel och biologiskt material. Finland har i nuläget inte gjort något statement om att ingå i gruppen av europeiska länder som stödjer ESS bygget. Detta kan ändras!

Som representant för ett av de snabbast växande clusterinitiativen av senare årgång, pratade Felix Helander om Packbridge. Även detta område är centralt för livsmedelsverksamhet i både stor och liten skala, då runt 70 % av alla förpackningar innehåller livsmedel.

De finska besökarna fick även möjlighet att diskutera utbyte, samverkan och möjliga framtida samarbetsformer med företrädare för Lunds Kommun. Kommunen mötte upp med Mats Helmfrid, avdelningschefen för marknadsföring, näringsliv- och turism Per Persson samt kommunens internationelle sekreterare Georg Heuwing.

Från Region Skåne berättade Magnus Jörgel om de innovations och utvecklingsstrategier som gäller och hur man arbetar för att bygga nätverk i olika Östersjö sammanhang.

Sista dagen av besöket ägnades åt ett besök i Malmö Mässhallar där en Restaurang & Fast Food mässa pågick. Därefter transport till Kastrup för hemfärd.

Tre intensiva dagar kan läggas till handlingarna med många personliga möten som förhoppningsvis skall utgöra fröet till fortsatta samarbeten mellan två regioner med liknande frågeställningar och framtidspotential inom livsmedel.