”Smartare livsmedel 3.0 – ett symposium om nya tekniker, nya möjligheter”, som lockade 40-talet deltagare från industri och akademi, var ett av fjolårets intressanta events.

Teknikutveckling och behov för framtida livsmedelshantering fick en synnerligen intressant genomlysning. Symposiet inleddes med en överblick av digitaliseringen inom livsmedelskedjan, dess möjligheter, behov och risker presenterat av Paul Davidsson, professor vid Malmö Högskola. Därefter fick deltagarna en odyssé av teknikmöjligheter med hjälp av mikrovågs- och IR-processer, frysning av det ofrysbara, enzymer som processhjälpmedel, mikrobiologins nya verktyg för ökad produktsäkerhet etc.