Smartare livsmedel 3.0 – anmäl dig idag!

Lär mer om nya tekniker och arbetssätt för att hantera livsmedelsbranschens utmaningar och trender.

Välkommen till ett högintressant symposium den 28 april på Ideon Science Park i Lund: Smartare Livsmedel 3.0 – nya tekniker, nya möjligheter den.

InbjudanSmartareLivsmedel28april_Sida_2Framtidens livsmedelskedja kommer att i ännu högre grad präglas av krav på kvalitet, hållbarhet och hälsa. Särskilda utmaningar finns i att hantera en växande småskalig livsmedelsförädling.Ta chansen att ta del av den senaste teknikforskningen och utvecklingen inom livsmedelsområdet.

Programmet:

  • Digitaliseringen av livsmedelskedjan Paul Davidsson, Malmö Högskola
  • Mikrovågs- och IR-processer – nya möjligheter för resurssmart tillverkning av högkvalitativa livsmedel. Birgitta Raaholt, SP
  • ”Freezing the unfreezable” – new business opportunities in the food chain. Federico Gomez, LTH
  • Möjligheter med enzymteknologin. Kerstin Christensson, Essentia + Rickard Göransson, Univar
  • Mikrobiologins tekniksprång – nya verktyg för att öka produktsäkerhet och produktkvalitet. Charlotta Löfström, SP + Linda Jansson, LTH
  • CRISPR/Cas9 – nytt verktyg för växtförädling med precision Mariette Andersson, SLU Alnarp
  • Konsumentnära mat- och måltidskunskap vid HKR Viktoria Olsson, Högskolan i Kristianstad

Smartare Livsmedel 3.0 – nya tekniker, nya möjligheter den. Datum: 28 april 2016

Plats: Betahuset (Knut Wicksell), Ideon Science Park, Lund

Sista anmälningsdag: 18 april. Antalet platser är begränsat!

Anmälan till: alexander.milanov@sp.se Ange namn, företag/organisation, adress, telefon samt e-post. Symposiet är kostnadsfritt, men deltagare som inte dyker upp utan avanmälan debiteras 300 kr.

Ladda ner pdf här.

Livsmedelskollegiet är en sammanslutning av universitetsinstitutioner/avdelningar och företag inom eller med anknytning till livsmedel med syfte att främja en aktiv samverkan och livsmedelsinnovation i södra Sverige. Livsmedelskollegiet vill stimulera till ökat samarbete både mellan olika företag och mellan företag och akademin. Livsmedelskollegiet vill främja nätverksbyggande och synliggöra aktuell forskning och samarbetet inom livsmedel i regionen.