Ideon Agro Food har ingått ett samarbetsavtal med Tillväxt Trädgård, som ingår i SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, i syfte att stärka verksamheten inom vidareförädling av trädgårdsprodukter och livsmedel.

 

– Samarbetet med Ideon Agro Food är viktigt för att utveckla samarbetet med olika aktörer inom livsmedelsområdet, säger Johan Ascard, verksamhetsledare för Tillväxt Trädgård. Det finns stora möjligheter att öka mervärdet genom vidareförädling av olika trädgårdsprodukter i samarbete med livsmedelsindustrin.

– Vi ser framemot samarbetet med Tillväxt trädgård för att området är av stor betydelse för svensk livsmedelsproduktion, säger Inger Ahldén, projektkoordinator Ideon Agro Food. Ökad användning och förädling av svenskodlade grönsaker, frukter och bär, av hög kvalitet och odlat på ett hållbart sätt får bara större och större betydelse för den hälso- och miljömedvetna konsumenten. Kan Ideon Agro Food bidra i det arbetet, med vårt nätverk i svensk livsmedelsindustri, tillsammans med Tillväxt trädgård och ge mervärde till både odlare, producenter och konsumenter så är vi nöjda.