Så lyfts nya affärsidéer för SME-företag

Under totalt tre dagar samlades 20 SME-företag från Sverige, Danmark och Lettland för att arbeta med idéer, prototyper och koncept kring framställning av frukt- och bärprodukter.