Styrelse och ledning

Patrik Adlercreutz

Patrik Adlercreutz, bioteknik

Professor vid avdelningen för Bioteknik, Kemicentrum, Lunds universitet.

Undervisar i enzymteknologi, bioteknik m.m. Leder en forskargrupp inom enzymteknologiområdet. Enzymer är utmärkta katalysatorer pga sin aktivitet under milda betingelser och sin selektivitet.  Forskargruppen använder enzymer inom framförallt följande områden:  livsmedel, läkemedel och kemi. Exempel på livsmedelsrelaterade projekt:

  • Enzymatisk modifiering av fetter, för förbättrade nutritionella och/eller funktionella egenskaper
  • Enzymatisk modifiering av kolhydrater för framställning av prebiotika

Andra intresseområden: antioxidanter och oxidationsproblematik, kolhydratbaserade tensider.

Kontakt:

Mail

Tfn 046 222 48 42