Mats Johnsson, förpackningslogistik

Mats Johnsson, förpackningslogistik

Mats Johnsson, förpackningslogistik

Universitetslektor vid Inst för Designvetenskaper/avd Förpackningslogistik

Samt verksam vid Inst för Service Management, Campus Helsingborg.
Adj professor vid School of Packaging, Michigan State University.

Forskningsfokus på förpackningen som ett serviceelement i försörjningskedjan samt hur kan man modellera flöden och serviceaspekter med effektiva verktyg. Vidare så är volymeffektivitet minska miljöbelastningen och skapa hållbara försörjningskedjor.

Intresserad av internationella aktiviteter och har byggt upp ett nätverk som inkluderar Kina, Hong Kong och Syd Korea. Work Package ledare i två EU projekt med fokus på logistikcluster och logistikutbildning.

Kontakt:

Mail

Telefon 0702 07 43 44