Kimmo Rumpunen, hortonom

Kimmo Rumpunen, Hortonom

Kimmo Rumpunen, Hortonom

Utvecklingsledare, forskare och växtförädlare vid SLU Balsgård.

Som utvecklingsledare har jag som uppgift att bedriva landsbygdsutveckling med inriktning livsmedelsproduktion främst i nordöstra Skåne.

Som forskare arbetar jag med växtförädlingsanknuten forskning kring frukter och bär, särskilt innehållet av hälsobefrämjande ämnen som t ex polyfenoler.

I egenskap av växtförädlare arbetar jag med att ta fram nya sorter av svarta vinbär, havtorn, rosenkvitten och klematis.

Jag ansvarar för Centrum för innovativa drycker som har som mål att bistå företag vid verksamhetsutveckling inom dryckesområdet. V

erkar även som projektledare vid Ideon Agro Food i Lund och stimulerar forskare och företag till innovativ produktutveckling.

Kontakt:

Mail

Tfn 044-26 58 33 (även mobil)