Projektledare

Mer än 25 års erfarenhet med nytänkande. Industriprojekt är livsnerven i vår verksamhet. Vi erbjuder forsknings- och specialistkompetens via ett brett nätverk och i en effektiv organisation, som ger konkurrenskraft tack vare låg overheadkostnad.

Våra projektledare kommer från Lunds Universitet, Sveriges Lantbruks Universitet (SLU) och Food and LifeScience-världen. Liksom forskare och specialister handplockas och matchas de beroende på projektets karaktär.

MANAGEMENT

Lennart Lindahl, VD Ideon Agro Food (livsmedelsteknologi); e-mail
CEO, PH. D, tfn +46 46 286 29 50

Inger Ahldén, Projektkoordinator (livsmedelsteknik); e-mail
Projektkoordinator, tfn +46 46 286 29 50

SPECIALISTER OCH PROJEKTLEDARE

Patrick Adlercreutz, bioteknik; e-mail.  Mer info.

Robert Bjärnemo, maskinkonstruktion; mail

Mats Johnsson, förpackningslogistik; e-mail. Mer info.

Charlotte Lagerberg Fogelberg, mat/miljö; e-mail. Mer info.

Anders Lareke, konsument/marknad; e-mail. Mer info.

Bodil Roth, laboratoriemetodik; e-mail

Klas Sjöberg, medicin, e-mail. Mer info.

Ingegerd Sjöholm, livsmedelsteknik; e-mail

Kimmo Rumpunen, livsmedelsteknik; e-mail. Mer info.