Internationellt

Är du intresserad av etablera din verksamhet i andra nordiska länder och i Östersjöregionen? Vi driver projekt på uppdrag av bland andra Vinnova och SI.

Ideon Agro Food deltar i och driver projekt som syftar till underlätta kontakter mellan svenska och internationella företag och entreprenörer.

Finska Foodwest arbetar på ett likartat som Ideon Agro Food, d v s de undersöker möjligheterna längs hela värdekedjan och blir bryggan mellan den finska och svenska livsmedelsmarknaden, genom kompetens från forskning till projekt- och processdelar.

Vidzeme arbetar över större delen av Lettland och är klustret mellan  offentlig verksamhet och privata näringsidkare inom livsmedelsområdet. Även här handlar det om att utveckla ett ömsesidigt samspel och öka handelsutbytet mellan till exempel Estland och de nordiska länderna.

Är du intresserad av den finska eller estniska marknaden är du välkommen att ta kontakt med oss så berättar vi mer.

Kontakta Lennart Lindahl, VD för Ideon Agro Food, 046-286 29 50
eller Inger Ahldén, projektkordinator, 070-689 98 43.