Internationellt samarbete ger fruktbara mervärden till företag

Under 2015 har Ideon Agro Food tillsammans med AgroTech i Danmark genomfört ett projekt med syftet att utveckla och skapa nya affärsidéer för SME-företag. Fokus har varit på företag inom frukt och bär som redan förädlar sin råvara eller är på väg att göra det.

Under totalt tre dagar arbetade deltagare från 20 SME-företag från Sverige, Danmark och Lettland, tillsammans kring idéer, prototyper och koncept kring framställning av frukt – och bärprodukter.

Äpplen, svarta vinbär, havtorn, hallon, jordgubbar, rosenkvitten och tomater blev till puréer, muster, drycker m.m. på Centrum för Innovativa Dryckers pilothall på SLU Balsgård i Sverige. Dessa aktiviteter ledda av Kimmo Rumpunen, SLU-forskare och projektledare på Ideon Agro Food, lade grunden till den efterföljande tvådagars workshopen på FoodTure Lab, AgroTechs testbed, beläget på Jylland, där produkter och koncept utvecklades vidare.

Kimmo Rumpunen demonstrerar processen.Målet med samarbetet mellan de tre länderna var att deltagarna skulle få inspiration till att utveckla nya förädlade produkter. Dessutom att bilda sig en uppfattning om vad som sker på sitt ”eget” området men i angränsande länder. Och sist, men inte minst, vidga och stärka sitt nätverk – både ” B2B – business to business” och kunskapsmässigt avseende produktion och processning av frukt och bär.

För kunderna vill gärna betala för unika, nordiska frukt- och bärprodukter. Produkter som skapar mervärde i hela värdekedjan, från odling av råvara till färdig produkt. Med den utgångspunkten startade workshopen på SLU Balsgård, Centrum för Innovativa Drycker, bland processutrustning i pilot skala och slutade i det kreativa köket FoodTure Lab i danska Skejby på Jylland.

SLU Balsgård Sverige – ”Bäst var att vi praktiskt testade flera olika sorters processutrustning. Det var då man fick många goda idéer värda att utvecklas”, tyckte Sebastian Alvarez från danska företaget Danfrugt.

Deltagarna testar.

Tillsammans med övriga deltagare stod han i skyddsutrustning bland bandpress, homogenisator, fyllningsutrustning, kokkärl, kvarn och purémaskiner. Utrustning som användes till att producera olika varianter av juice och must, marmelader och basingredienser från havtorn, rosenkvitten, hallon, svarta vinbär och äpplen. Vid workshopen på SLU Balsgård, Centrum för Innovativa Drycker, varvades praktiska försök i pilothallen med användbar teoretisk kunskap kring frukt och bär. Kimmo Rumpunen (bilden) berättade bl.a. om vad man bör tänka på när man går från prototyp till storskalig produktion. Genom provsmakning och bedömning fick deltagarna en snabb introduktion till smakernas språk och sensorik samt betydelsen av äpplets terroir för färdig produkt.

FoodTure Lab, Skejby Danmark

Några veckor senare åkte deltagarna tillsammans över till Jylland och FoodTure Lab där fortsättning följde. Med på bussen fanns de processade basråvarorna; rosenkvitten, hallon, svarta vinbär, jordgubbar, havtorn och äpplen. Basråvaror till de produkter som nu skulle tillverkas utifrån de idéer som deltagarna skulle kreera på plats, med hjälp av en innovationsmodell som FoodTure Lab arbetat fram.

Färdiga produkter

”Ett spännande, nytt och annorlunda sätt att arbeta med innovations-processer”, tyckte Alise Balgalve från Lettland. Till vardags VD för det lettiska företaget Felici Ltd, som producerar funktionella musliprodukter för en inhemsk marknad men nu har planer på export. ”Vi arbetar med forskare för att utveckla våra produkter och finns med här för att få kunskap i vilka produkter som efterfrågas i Sverige och Danmark”.

Även på FoodTure Lab varvades praktiskt utvecklingsarbete med teori såsom smak och sensorik, gastronomiska trender, konsumentupplevelser, storytelling och enzymteknologi för frukt och bär.
I grupper arbetades det intensivt med tillverkning av ett antal nya, innovativa prototyper baserade på frukt och bär som sedan bedömdes av deltagarna.

”Fantastiska dagar med mycket input och kreativt tänkande för att inte tala om nya kontakter”, konstaterade Jan Olof Lundberg från AB Einar Willumsen att dagarna i Sverige och i Danmark hade gett.

balsgard4 De står bakom projektet

Bakom projektet står BSR Stars, Food Network, Ideon Agro Food, Centrum för Innovativa drycker och AgroTech, ett samarbete med finansiering från svenska och danska Innovation Express programmet.

Bilder från FoodTure Lab