Ideon Agro Food får gruppbildningsstöd från Jordbruksverket

”Effektiv och hållbar lokal produktion av unika drycker från svenska råvaror” är ett projekt som nu får stöd inom EIP Agri för att bilda en innovationsgrupp.