Därför satsar IDAF också på de mindre entreprenörerna

 

Skåne har landets bästa jordbruksmark.

Malmö rankas som en av världens mest innovativa städer.

På universitet i Lund och i Alnarp bedrivs världsledande forskning.

Kan förutsättningar vara bättre? I Skåne finns dessutom den nya generationen lantbrukare och starka varumärken inom livsmedelssektorn. Det öppnar nya möjligheter att utveckla produkter av högsta kvalitet. Produkter som möter behovet av hälsosammare livsstil och trygghet när det gäller förpackningens innehåll.

Entreprenörer + livsmedelsindustri = en skånsk succé!

För att lyckas krävs det att mindre entreprenörer, livsmedelsindustri och forskning möts på samma spelplan och att alla ser vilka möjligheter det finns genom ett nära samspel. Så är det inte idag, med några få undantag.

Ideon Agro Food vill därför, tillsammans med andra aktörer, bygga en plattform för hur entreprenörer och industri kan mötas och utvecklas.

Syfte: att få ett närmande mellan mindre aktörer/entreprenörer och livsmedelsindustri.

IDAF – spindeln i nätet

Vårt nätverk som idag omfattar forskning och livsmedelsindustri kommer att välkomna också mindre entreprenörer. Under hösten presenterar vi den nya satsningen, som tar Ideon Agro Food, IDAF, vidare som ”spindel i nätet” för utveckling av livsmedelsprodukter, vilket vi gjort sedan 1986 och med storsäljarna ProViva och Havremjölk i spetsen.

Livsmedelsindustrin behöver kontakten med det nytänkande som finns hos mindre entreprenörer, som i sin tur behöver känsla för vikten av att kunna skala upp en god idé och nå ut med en färdig produkt på marknaden.

Och som en helt omistlig faktor står forskningen med ett ben i vardera lägret.

Vi har inte råd att inte samarbeta över traditionella gränser. Dörrarna behöver öppnas på vid gavel om vi ska klara den allt hårdare konkurrensen på livsmedelsmarknaden. Vi har alla förutsättningar att placera Skåne på kartan som ett Innovative Food Area for Prime Products.

Alltså: skånska livsmedelsprodukter av världsklass har en enorm potential i en tid när allt fler ropar efter kvalitativa och säkra produkter.

Entreprenörernas frågeställning

  • Är min idé bärkraftig?
  • Hur utveckla en god idé?
  • Bra idé – hur finansiera?
  • Från idé till process och färdig produkt – vad krävs?
  • Slukas min idé av jättarna?

Livsmedelsindustrins utmaning

Möta entreprenörerna med respekt och vara ett stöd, inte ”jätten glufs-glufs”, vilket många mindre entreprenörer känner. Därför vågar de inte närma sig industrin med en produkt innan tryggheten är total. Och då har det kostat så mycket kraft och pengar att de kanske inte orkar hela vägen och idéen stannar vid en idé.

Vi behöver samspela över alla gränser

Ensam är stark är en dålig klyscha. Ideon Agro Food skapar cluster, driver och utvecklar projekt tillsammans med olika aktörer, och vi tror att samspel är förutsättningen för att lyckas. Inte bara inom vår skånska region utan också mot våra grannar runt Östersjön. Vi har ett nära och bra samarbete med finska livsmedelssektorn.

Vi ser också hur vi är en viktig del av de möjligheter som samprojekt med  Vinnova, SI och Region Skåne innebär.

Låt oss utmana livsmedelsvärlden.

 

Lennart Lindahl

VD Ideon Agro Food