Charlotte Lagerberg Fogelberg

Charlotte Lagerberg Fogelberg, projektledare, agronomie dr

Charlotte Lagerberg Fogelberg, projektledare, agronomie dr

Projektledare, Agronomie doktor IDEON Agro Food

Jag är agronom sedan 1993 och agronomie doktor sedan 1999. Min avhandling handlade om att beräkna resursanvändning och miljöpåverkan för tomater, och på grund av metoden beräknade jag även resursanvändningen för hela Sveriges ekonomi.
Jag har utbildning inom bl a projektledning, basgruppshandledning enligt PBL-metoden, pedagogik, energisystemanalys, miljösystemanalys, livscykelanalys, deltagardriven forskning och utveckling samt miljödriven innovation och affärsutveckling.
Mina kompetenser rör främst två områden: mat och miljö respektive kommunikation av värden förknippade med mat. Att samarbeta med företag och näringsliv är roligt och viktigt och jag arbetar gärna med utvecklingsfrågor.
Hållbar livsmedelskonsumtion och miljöinformation för beslutsfattande har jag länge arbetat med på olika sätt, allt från att göra miljösystemanalys på livsmedelskedjor till att övergripande bearbeta och sammanfatta kunskapsområden.
Jag arbetar med framgångsfaktorer för lokal och regional mat samt med kommunikation av mervärden via exempelvis EU:s system för skyddade beteckningar

Kontakt:

Mail

Tfn 070-883 74 65