Smartare livsmedel lockade många

”Smartare livsmedel 3.0 – ett symposium om nya tekniker, nya möjligheter”, som lockade 40-talet deltagare från industri och akademi, var ett av fjolårets intressanta events. Teknikutveckling och behov för framtida livsmedelshantering fick en synnerligen intressant...

Samarbetsavtal med Tillväxt Trädgård

Ideon Agro Food har ingått ett samarbetsavtal med Tillväxt Trädgård, som ingår i SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, i syfte att stärka verksamheten inom vidareförädling av trädgårdsprodukter och livsmedel.   – Samarbetet med Ideon Agro Food är viktigt för att...