Anders Lareke, konsument, marknad

Anders Lareke, grundare av En God Granne

Anders Lareke, konsument och marknad

Anders Lareke, entreprenör och projektledare inom Ideon Agro Food har hög kompetens inom trendmapping samt innovation kopplat till marknad.

MBA, Fil Lic och grundare av En God Granne – ett koncept som på olika sätt gör det lättare att hitta närodlade livsmedel. Marknadsanalytiker med praktiska erfarenheter av strukturella förändringar inom dagligvaruhandel. Marknadskommunikation, konsumentkunskap och koncept för matupplevelser inom dagligvaruhandel och besök/turistbranschen.

Kontakt

Mail

Tfn 0708-33 39 45